Warning: Use of undefined constant pages_title - assumed 'pages_title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/4/3/6/pickleball-shop.de/httpd.www/extra_info_pages.php on line 18 YOORNA Pickleball

Top

Warning: Use of undefined constant pages_title - assumed 'pages_title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/4/3/6/pickleball-shop.de/httpd.www/extra_info_pages.php on line 26 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn en ook niet hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakenrelaties zonder dat wij daar opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, wordt de geldigheid ervan tegengesproken; zij worden alleen deel van het contract als wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. contractant, sluiting van het contract

Het koopcontract is gesloten met Fritz Kopkau - Textilmanufaktur.

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verstuurt, met behulp van de meegeleverde correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden uitgelegd. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling, samen met de aanvaarding van de bestelling, wordt onmiddellijk na de verzending via een geautomatiseerde e-mail verstuurd. Met deze e-mailbevestiging wordt het koopcontract gesloten.

Een bindend contract kan ook eerder als volgt worden afgesloten:

    Als u de betalingsmethode PayPal heeft gekozen, wordt het contract gesloten op het moment dat u de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt.

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de AGB te allen tijde ook hier op deze pagina bekijken en downloaden. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

3. leveringsvoorwaarden
Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

4. betaling
In onze winkel staan de volgende betaalmethoden tot uw beschikking:

vooruitbetaling
Als u kiest voor de betaalmethode vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van de betaling.

Paypal
U betaalt het factuurbedrag via de online provider Paypal. U dient zich daar te registreren of zich eerst te registreren, zich te authenticeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Tijdens het bestelproces ontvangt u meer informatie.

5. voorbehoud van eigendomsrecht

De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.

Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendomsrecht van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de voorbehouden goederen in de normale gang van zaken doorverkopen; u draagt ons vooraf alle vorderingen over die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht de combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met een nieuwe zaak - ten belope van het factuurbedrag, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gerechtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

6. transportschade

Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, met name voor uw garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekering te kunnen doen gelden.

7. garantie en waarborgen

De wettelijke wet op de aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing zijn en de exacte voorwaarden ervan vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de winkel.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van 9:00 uur tot 10:00 uur per telefoon op 0209379194 en per e-mail op fritz.kopkau(@)yoorna.de

8. aansprakelijkheid

Voor vorderingen op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers zijn veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk.

    in geval van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid
    in geval van opzettelijk of opzettelijk wangedrag


    in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen
    voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt opengesteld.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner door lichte nalatigheid van onze kant (kardinale verplichtingen) regelmatig mag vertrouwen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de op het moment van het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is.

Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

9. onlinegeschillenbeslechting
Online geschillenbeslechting volgens art. 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. slotbepalingen

Wij behouden ons het recht voor om een virtueel huisverbod op te leggen voor onze website. Dit wordt bijvoorbeeld opgelegd als u als zakelijke of particuliere koper niet betaalt voor goederen, onbeduidend / beledigend en/of bedreigend wordt. Indien dit geval zich voordoet, mogen noch u, noch uw familieleden namens u orders bij ons plaatsen (zowel op de website als op andere handelsplatformen waar wij vertegenwoordigd zijn). In dit geval vragen wij u om over te stappen naar een andere verkoper. Wij wijzen er ook op dat uw registratie onder de juiste duidelijke naam moet plaatsvinden (LG München I, arrest van 25.10.2006, Az. 30 O 11973/05).

Bent u ondernemer, dan geldt onder uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken het Duitse recht.

Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze statutaire zetel.


AGB gratis voorzien van Trusted Shops legal texter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke advocaten.

Volgende

Fabrikanten

Price:  29.90EUR
[inkl. 16% MwSt zzgl. Versandkosten]Price:  64.90EUR89.00EUR
[inkl. 21% MwSt zzgl. Versandkosten]